Aktualności

Odprawa roczna z Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 16.01.2018

Dzisiaj w Komisariacie Policji Metra Warszawskiego odbyła się odprawa podsumowująca działania funkcjonariuszy z warszawskiego metra w 2017 roku. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Pan podinspektor Tomasz Szymański, który po przedstawionej przez kierownictwo komisariatu prezentacji, podsumował całość odprawy, wyrażając jednocześnie satysfakcję z osiągniętych przez jednostkę efektów i właściwych kierunków podejmowanych działań.

js

Odprawa bilansująca ubiegły rok, odbyła na stacji metra „Politechnika”, w siedzibie Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Uczestniczyli w niej policjanci oraz kierownictwo jednostki. Honorowego gościa przywitał Komendant komisariatu mł. insp. Robert Głowacki, który wraz z naczelnikami poszczególnych wydziałów podsumował efekty działania jednostki za rok 2017 oraz przedstawił priorytety służby na rok 2018.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Pan podinspektor Tomasz Szymański wyraził satysfakcję z osiągniętych przez jednostkę efektów i właściwych kierunków podejmowanych działań. Zgromadzeni na odprawie policjanci z uwagą wsłuchiwali się w przedstawioną przez Pana Komendanta prezentacją działalności Komendy Stołecznej Policji, podsumowującą służbę stołecznego garnizonu i nakreślającą pozostałe do realizacji zadania.

Pozytywna ocena pracy komisariatu, przy wysokim poziomie poczucia bezpieczeństwa pasażerów metra warszawskiego, przynosi satysfakcję wszystkim policjantom i pracownikom jednostki, pozwalając skoncentrować się na wyzwaniach, które niesie ze sobą kolejny rok.